Här kan du läsa om några av våra kunder

Med kundens behov som utgångspunkt hjälper vi kunder över hela landet att säkra sin IT-vardag.

Våra kunder finns inom många olika branscher i både privat och offentlig sektor, där flera har verksamhet även internationellt.

Läs och inspireras av hur vi har löst kunders utmaningar och behov. Vill du veta hur vi kan lösa dina, hör av dig till oss!

GDM gör personalen på SCA Skog trygg.

Som arbetsgivare har SCA ett krav på sig att tillhandahålla personlarm till ensamarbetande medarbetare. SCA har medarbetare som tjänstgör ute på fältet och ofta ensamma då kärnan i verksamheten är skogen. Behovet av ett effektivt larmsystem är stort. Efter att ha sonderat marknaden efter en helhetslösning kom man fram till att GDM:s tjänst Sankt Bernard uppfyllde alla deras krav genom hela larmkedjan.

 

GDMs larmcentral är bemannad dygnet runt, året runt. Personalen är utbildad i krishantering vilket gör att båda parterna känner sig trygga i alla typer av situationer som kan uppstå.

– Vi som arbetsgivare har ju ett krav att säkerhetsställa att våra anställda kommer hem från jobbet, säger Magnus Bergman.

Magnus bergman

Magnus bergman

Chef för teknik och digitalisering

Läs mer

CBG fokuserar på utveckling när GDM tar driftansvar dygnet runt

GDM kändes som ett företag i rätt storlek. De var inte för stora så att vi riskerade att hanteras som en i mängden och inte heller för små. De har all den viktiga kompetens och beredskap som vi efterfrågar. Med GDM känner vi oss trygga i att vi får stort fokus och uppmärksamhet direkt när vi behöver det, säger Erik Bülow.

 

Att GDM sköter övervakning med egen personal dygnet runt, veckans alla dagar, hela året, var också en avgörande faktor för CBG.

 

När vi valde att överlåta driftansvaret till GDM, frigjordes tid till att stärka den egna konkurrenskraften.
– Idag känner vi ett annat lugn och kan fokusera på utveckling av vår kärnverksamhet, säger IT-chef Erik Bülow.

Erik Bulow

Erik Bulow

IT - Chef

Läs mer

Pigg och pålitlig IT-partner imponerar på Svensk Markservice

 

I stället för en lösning baserad på redan befintliga system har GDM anpassat den efter de behov som Svensk Markservice har haft. GDM sköter all drift och support och tillhandahåller även servrar och teknisk expertis. På IT-sidan är GDM den största leverantören och engagerade i allt från inköp av hårdvara till stöd ut mot användarna. I uppdraget ingår också att hjälpa medarbetare med support i det dagliga arbetet.

 

– Jag har många gånger blivit imponerad av deras snabbhet. De är flexibla och även proaktiva och kommer med egna idéer på vad som kan utvecklas. Vi kan helt enkelt inte få en mer prisvärd leverantör någon annanstans. Jag kan lugnt säga att vi gjorde helt rätt val av IT-partner och samarbetet har fortsatt i samma goda anda sedan dess, säger IT-Chef, Jonas Hallenbom.

Svensk Markservice

Svensk Markservice

IT-chef

Läs mer

Proaktiv IT-partner ger SVEAB viktiga konkurrensfördelar

GDM ansvarar för hela IT-kedjan från drift till förvaltning och servicedesk. Med framåtsiktande åtgärder skapar de anpassade lösningar som ökar prestandan, flexibiliteten och löser problem. SVEAB får kapacitet på kran och kan närsomhelst skruva upp och ned flödet för att kunna växa i sin takt.

 

Som helhetsleverantör hjälper GDM till att identifiera trender, incidenter och återkommande problem i systemen och föreslår strukturella förbättringar i tid.
– Jag ser GDMs konsulter som mina ögon och öron gentemot marknaden, en förlängning av vår interna IT-avdelning berättar IT-Chef,  Björn Holmberg.

SVEAB

SVEAB

IT-Chef

Läs mer