SCA – Magnus Bergman

SCA-Skog Magnus Bergman

GDM gör personalen trygg på SCA Skog

”Vi som arbetsgivare har ju ett krav att säkerställa att våra anställda kommer hem från jobbet. GDM hjälper oss med detta.”

Magnus Bergman – Chef för Teknik- och Verksamhetsutveckling på SCA Skog

Utmaning

Som arbetsgivare har SCA ett krav på sig att tillhandahålla personlarm till ensamarbetande medarbetare. SCA har medarbetare som tjänstgör ute på fältet och ofta ensamma då kärnan i verksamheten är skogen. Behovet av ett effektivt larmsystem är stort. Efter att ha sonderat marknaden efter en helhetslösning kom man fram till att GDM:s tjänst Sankt Bernard uppfyllde alla deras krav genom hela larmkedjan. 

Lösning

SCA valde att använda tjänsten Sankt Bernhard som är en personlarmtjänst med  tillhörande larmcentral hos GDM. Detta är medarbetarens verktyg för larm vid personskada eller hot och är en smartphoneapplikation. Det finns även en funktion (Spot) som fungerar utan telefonförbindelse då den kommunicerar via satellit. GDM agerar som larmcentral och ringer upp användaren vid larm och tar reda på vad som hänt. Larmet prioriteras och kan om det behövs tas vidare till räddningstjänsten eller närmaste chef. 

Resultat

Kunden liksom GDM kan alltid känna sig trygg med denna tjänst i alla typer av situationer som kan uppstå.Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året runt. Personalen är också utbildad i krishantering som ger ytterligare trygghet. Det finns fastställda rutiner som GDM agerar utifrån där användaren rings upp och då det är nödvändigt sammankopplas med SOS Alarm.
Detta är viktiga faktorer för att det ska bli ett säkert förfarande vid larm.
– “Tjänsten är en perfekt produkt för vår verksamhet” säger Magnus Bergman.

Fakta om SCA

 

SCA grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. 1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. 2017 delades SCA koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity.

Fler kunder

Baldershallen –

Läs mer

Sleepingfox Hotel

Läs mer

Novacura –

Läs mer