Ledning

I GDM:s styrelse och ledning finns en samlad kompetens med lång erfarenhet som alla bidrar till en fortsatt stark tillväxt.

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson

VD

tommy.gustafsson@gdm.se
Ketil Sletbakk

Ketil Sletbakk

Ekonomichef

Sundsvall

Tel: 46707545916 ketil.sletbakk@gdm.se
Johan Wängdahl

Johan Wängdahl

IT-Produktion

Tel: 46702325775 johan.wangdahl@gdm.se
Christian Johansson

Christian Johansson

Kundteam

Sundsvall

Tel: 46705847210 christian.johansson@gdm.se
Tomas Åberg

Tomas Åberg

Leveransledning

Sundsvall

Tel: 46705625190 tomas.aberg@gdm.se
Jan Jutbo

Jan Jutbo

Försäljning & Marknad

Sundsvall

Tel: 46705311717 jan.jutbo@gdm.se
Janet Ståhl

Janet Ståhl

Verksamhetsstrateg

Tel: 46703231772 janet.stahl@gdm.se

Styrelse

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson

Styrelseledamot och huvudägare

tommy.gustafsson@gdm.se
Jens Lundgren

Jens Lundgren

Styrelseledamot och delägare

jens.lundgren@gdm.se
Håkan Eriksson

Håkan Eriksson

Styrelseledamot och delägare

hakan.eriksson@gdm.se
Fredrik Larsmarker

Fredrik Larsmarker

Styrelseledamot och delägare

fredrik.larsmarker@gdm.se
Bengt-Göran Persson

Bengt-Göran Persson

Styrelseordförande

Tore Mesch

Tore Mesch

Styrelseledamot