SVEAB

SVEAB- Björn Holmgren GDM Kundcase

Proaktiv IT-partner ger SVEAB viktiga konkurrensfördelar 

“Vi blir bara fler och fler användare. På fem år har vi nästan dubblat omsättningen. Där har GDM verkligen levererat. Vi kan när som helst vrida på IT-kranen och vara säker på att de har kapacitet att klara av våra beställningar.”

Björn Holmberg – CTO SVEAB 

Utmaning

SVEAB har ett viktigt uppdrag att öka säkerheten i samhället, skapa nya möjligheter och trygga alternativ genom infrastruktur. De är en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenör med god regional närvaro och har kapacitet att ta sig an såväl komplicerade projekt som stora samverkansprojekt.
Ett uppdrag som kräver en stark IT-partner med koll på helheten. I takt med att företaget expanderat har förutsättningarna ändrats för IT-avdelningens uppbyggnad och uppdrag. Därför fanns det tidigare ett behov av att öka kvaliteten i IT-leveranserna och att eliminera ett personberoende. Björn berättar att det fanns två val att antingen bygga upp en intern IT-avdelning eller att outsourca kompetensen. GDM fick uppdraget som helhetsleverantör. 

Lösning

GDM som helhetsleverantör hjälper till att identifiera trender, incidenter och återkommande problem i systemet och föreslår strukturella förbättringar i tid. Samarbetet började stegvis och ganska omgående påbörjades flytten av befintliga servrar för att integrera dem i GDM:s egna servermiljö. Björn väljer att kalla det ett partnerskap och det innebär också att GDM fungerar som användarnas Single Point of Contact (SPOC). 

Resultat

GDM ansvarar för hela IT-kedjan från drift till förvaltning och servicedesk. Åtgärder med stort framåtblickande skapar anpassade lösningar som ökar prestandan, flexibiliteten och löser problem. Björn menar också att en stor vinst är att användarna möter väldigt kompetent personal redan vid första-linje-support. En låg personalomsättning skapar också en kontinuitet och god kunskap om företaget. En stor utmaning är att användarna inte har fasta kontor. Där har GDM lyckats hitta unika lösningar för att lösa IT-produktionen oavsett var de är placerade.

Fakta om SVEAB

SVEAB startade hösten 2002 och verkade i Mälardalen samt rikstäckande inom järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. 2007 förvärvade Ittur-koncernen samtliga aktier i bolaget. I januari 2008 blev SVEAB ett renodlat anläggningsföretag verksamt inom Mälardalsregionen, södra Sverige samt rikstäckande vad gäller järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. I maj 2009 förvärvades bolaget av ett konsortium bestående av ledningen och finansiärer. Huvudkontoret ligger i Frösunda, Solna.

Fler kunder

Baldershallen –

Läs mer

Sleepingfox Hotel

Läs mer

Novacura –

Läs mer