Sleepingfox Hotel Group

GDM är vår IT-avdelning

”Vi anlitar GDM när det gäller alla våra IT tjänster, de tar hand om helheten. De största fördelarna är den personliga kontakten vi har och vi känner en trygghet i att GDMs hjälp bara är ett samtal bort”

Lars- Jerker Molin VD – Sleepingfox Hotel Group

Utmaning

Vid byte av IT-partner såg Sleepingfox möjligheten att hos GDM köpa ett helhetskoncept med uppgraderad service och utökad övervakning inom drift, support- och kommunikationstjänster. Verksamhetskritiskt för Sleepingfox är att hotellsystemen måste fungera dygnet runt, året runt.  

Lösning

Med utökade tjänster inom drift och övervakning får Sleepingfox hjälp även nattetid om någonting krånglar. GDM säkerställer en stabil drift där funktioner och applikationer fungerar 24/7.  Specialister övervakar miljön och agerar snabbt på eventuella larm och personalen kontaktar GDMs servicedesk när de stöter på eventuella problem.

Från att tidigare bara haft hjälp under kontorstid får vi nu personer som alltid övervakar våra system vilket är en väldigt stor trygghet för oss. Om vi får störningar är vi ganska sårbara därför är vi tacksamma att GDM agerar snabbt, effektivt och åtgärdar problemen. Vi känner att vår IT miljö har blivit stabilare, detta tyder på att GDM gör ett gott jobb, säger VD Lars Jerker Molin. 

Resultat

Sleepingfox är helhetskund och Lars Jerker menar att det känns tryggt att anlita GDM som deras IT-avdelning. Han anser att den största vinsten är att de köper sig fria från problem och att det blivit ett lyft från tidigare med de utökade tjänsterna som GDM erbjuder. 

GDM tänker åt oss, vad vi behöver göra, föreslår förbättringar och driver vår IT utveckling. Vi uppskattar verkligen den personliga kontakten vi har hos GDM. Vi känner en trygghet i att hjälp finns till hands bara ett telefonsamtal bort, avslutar Lars Jerker. 

Fakta om Sleepingfox Hotel Group

Sleepingfox Hotel Group AB är ett hotellmanagementbolag som driver personliga hotell under
Best Western Hotel & Resorts varumärke.

Idag driver Sleepingfox 6 hotell i Sverige, de är belägna i Stockholm city, Bromma, Sundsvall, Borlänge, Linköping och Tällberg.
De bedriver även ett hotell i Frankrike.

Totalt finns ca 120 hotell i Sverige som är anslutna till Best Western koncernen.

Fler kunder

Baldershallen –

Läs mer

Sleepingfox Hotel

Läs mer

Novacura –

Läs mer