Vi värnar om vår runda planet och våra medmänniskor, och vill dra vårt strå till stacken för ett hållbart samhälle och en friskare natur.

GDM bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete för att bidra till en bättre framtid och en hållbar miljö.

Målsättningen är att minimera den egna verksamhetens påverkan på miljön och verka för att använda naturresurserna med ett gott omdöme.

 

Vi bedriver verksamheten med miljön och människan i åtanke och försöker hitta lösningar där miljöbesparande åtgärder kan bli verklighet. Vi har ett starkt engagemang för att vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Klimat & Miljö

Vi har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Vi försöker göra vad vi kan för att minska påverkan på vårt klimat & miljön.

Vi arbetar för en cirkulär ekonomi och betydelsen av att återanvända naturresurser på ett hållbart sätt

Vi arbetar med virtualiserade molntjänster och eftersträvar att i möjlig mån utföra drift- och supportåtgärder via fjärrstyrningsverktyg.

Vi köper enbart Grön El producerad av förnybara energikällor.

Vi hanterar transport av uttjänt utrustning, radering av data, avidentifiering av eventuella märkningar, destruktion eller försäljning efter värdebedömning samt återvinning.

Arbetsmiljö

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Vi ska bidra till att skapa goda arbetsförhållanden och sociala villkor för alla som arbetar hos oss. Tack vare våra medarbetare med olika erfarenheter, kunskapsområden och bakgrunder kan vi möta våra kunder på bästa sätt.

Inkluderande arbetsplats

Kompetensutveckling för tillväxt

Mångfald som berikar

Samhällsengagemang

Vi gillar inte ojämlikhet och orättvisor i världen! Vi väljer att stödja olika hjälporganisationer för att bidra till deras arbetet med att bekämpa fattigdom och sjukdom. Här är några av de organisationer vi väljer att stödja:

Barncancerfonden

Musikhjälpen

Aktiv Skola

Barnhjälpen.nu