Vi förenklar din IT-vardag

Pigg och pålitlig IT-partner imponerar på Svensk Markservice

När Svensk Markservice upphandlade IT-leverantör blev GDM inbjudna i sista minuten – och gick vinnande ur striden.
– Jag kan lugnt säga att vi gjorde helt rätt val, säger controller Jonas Hallenbom.

 

Om stadsparken prunkar eller snöröjningen är snyggt skött kan Svensk Markservice ha varit framme. Företaget vårdar och anlägger utemiljöer åt främst offentlig verksamhet i hela landet och har kontor från Malmö till Umeå.

I många år tillhörde bolaget LRF-koncernen och en intern avdelning skötte IT-frågorna. Men 2010 var det dags för ägarbyte och en upphandling av en extern IT-partner blev ett måste.

– Vi tog fram ett underlag som vi tänkte rikta mot två leverantörer. Men så tog vi in en tredje också och det var GDM, berättar Jonas Hallenbom, controller med IT-ansvar.

När svaren kom, rådde det ingen tvekan om vem som passade bäst för uppdraget. Medan de andra påtänkta företagen föreslog lösningar som passade deras egna redan befintliga system, var GDM redo att anpassa sig efter Svensk Markservice.

– De gav oss de bästa, mest kompletta svaren på de frågor vi ställt och de hade dessutom en attraktiv prisbild. Jag kan lugnt säga att vi gjorde helt rätt val. Samarbetet har fortsatt i samma goda anda sedan dess, säger Jonas Hallenbom.

Nu sköter GDM all drift och support. De tillhandahåller även servrar och teknisk expertis.

– På IT-sidan är de vår absolut största leverantör och de är engagerade i allt från inköp av hårdvara till stöd ut mot användarna, säger Jonas Hallenbom.

Som IT-ansvarig ser han GDM som en både pigg och pålitlig partner.

– Jag har många gånger blivit imponerad av deras snabbhet. De är flexibla och även proaktiva och kommer med egna idéer på vad som kan utvecklas. Vi kan helt enkelt inte få en mer prisvärd leverantör någon annanstans, säger han.

I uppdraget ingår också att hjälpa närmare 400 av Svensk Markservice anställda som kan stöta på IT-problem under arbetsdagen. Jonas Hallenbom har enbart positiva upplevelser från kontakterna med GDM, både för egen del och när det gäller användarnas individuella samspel med supporten.

– Vi får god respons direkt från alla parter på GDM, säger han.

Varje månad blir det en avstämning av läget där bland annat supportens svarstider avrapporteras. Men Jonas Hallenbom ägnar inte statistiken någon större granskning längre. Han vet redan att den ser bra ut.

– Eftersom det fungerar så bra är jag faktiskt inte är så intresserad av att se den. Som IT-ansvarig känns det väldigt skönt att veta att man har en leverantör som man kan lita på, säger han.