Archives: Kundcase

Baldershallen – Urban Lundqvist

GDM håller Baldershallen uppkopplad för sportutövare

“Med en så stor mängd människor som rör sig i Baldershallen varje dag, har det varit avgörande att ha ett robust och pålitligt nätverk. GDM’s lösning säkerställer att alla kan koppla upp sig säkert och effektivt”

Urban Lundqvist, Hallchef – Baldershallen

Utmaning

Med en nybyggd idrottsanläggning på 15.000 kvm stod Baldershallen inför uppgiften att utrusta den med moderna IT-lösningar som kunde möta kraven hos både anställda och besökare. “Vi ville ha olika wifi-nätverk för olika verksamheter… de kräver lite olika kapacitet,” berättar Urban Lundqvist, hallchef på Baldershallen.
Dessutom skulle hallen ha kapacitet att hantera trafiken för ca 1000 skolbarn och ungdomar på dagtid, ett stort antal föreningar på kvällstid och stora evenemang på helgerna. Det var viktigt att nätverket kunde hantera ett konstant flöde av besökare så kraven på nätverket var stora.    

Lösning

I sökandet efter en passande partner, vände sig Baldershallen till GDM för att skräddarsy en IT-infrastruktur som matchade Baldershallens behov. Tjänsterna inkluderade nätverks- och kommunikationstjänster, support, arbetsplatstjänster och kameraövervakning. Valet föll på GDM som ett lokalt företag med starka, stabila resurser och möjligheten till ett nära samarbete. Det är en stor fördel för oss att vi har allt med samma partner som har en helhetskoll och vi har en kontakt som alltid finns till hands om det är något problem, det är vi helnöjda med säger Urban. 

Resultat

Samarbetet med GDM har inte bara gett Baldershallen tekniska lösningar utan också ett starkt partnerskap. “Vi har en mycket bra dialog och bra support,” säger Lundqvist, när han beskriver den support de får från GDM. Vidare framhäver han det gemensamma värdet av samarbetet, “Det känns väldigt bra att GDM delar våra mål och visioner här med satsning för barn och ungdom. Baldershallen kan nu stolt erbjuda sina besökare en toppmodern upplevelse, medan GDM ser till att allt bakom kulisserna fungerar smidigt.
“Det känns väldigt tryggt och bra att fortsätta samarbeta med GDM i vår målsättning att fortsätta vara en modern och innovativ idrottshall”, avslutar Lindqvist.

Sleepingfox Hotel Group

GDM är vår IT-avdelning

“Vi anlitar GDM när det gäller alla våra IT tjänster, de tar hand om helheten. De största fördelarna är den personliga kontakten vi har och vi känner en trygghet i att GDMs hjälp bara är ett samtal bort”

Lars- Jerker Molin VD – Sleepingfox Hotel Group

Utmaning

Vid byte av IT-partner såg Sleepingfox möjligheten att hos GDM köpa ett helhetskoncept med uppgraderad service och utökad övervakning inom drift, support- och kommunikationstjänster. Verksamhetskritiskt för Sleepingfox är att hotellsystemen måste fungera dygnet runt, året runt.  

Lösning

Med utökade tjänster inom drift och övervakning får Sleepingfox hjälp även nattetid om någonting krånglar. GDM säkerställer en stabil drift där funktioner och applikationer fungerar 24/7.  Specialister övervakar miljön och agerar snabbt på eventuella larm och personalen kontaktar GDMs servicedesk när de stöter på eventuella problem.

Från att tidigare bara haft hjälp under kontorstid får vi nu personer som alltid övervakar våra system vilket är en väldigt stor trygghet för oss. Om vi får störningar är vi ganska sårbara därför är vi tacksamma att GDM agerar snabbt, effektivt och åtgärdar problemen. Vi känner att vår IT miljö har blivit stabilare, detta tyder på att GDM gör ett gott jobb, säger VD Lars Jerker Molin. 

Resultat

Sleepingfox är helhetskund och Lars Jerker menar att det känns tryggt att anlita GDM som deras IT-avdelning. Han anser att den största vinsten är att de köper sig fria från problem och att det blivit ett lyft från tidigare med de utökade tjänsterna som GDM erbjuder. 

GDM tänker åt oss, vad vi behöver göra, föreslår förbättringar och driver vår IT utveckling. Vi uppskattar verkligen den personliga kontakten vi har hos GDM. Vi känner en trygghet i att hjälp finns till hands bara ett telefonsamtal bort, avslutar Lars Jerker. 

Novacura – Johan Melander

En IT-partner att växa med 

“Samarbetet med GDM ger skalfördelar, flexibilitet och effektivitet. Novacura kan genom samarbetet erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar och bli mer konkurrenskraftiga.”

Johan Melander – Novacura

Utmaning

Novacura var i behov av att hitta en partner för att sköta drift och övervakning av lösningar baserade på Lowcode plattformen Novacura Flow samt affärssystemet IFS Applications. Alternativet att göra detta på egen hand var inte aktuellt med tanke på inriktningen på bolagets verksamhet. 

Flera av Novacuras kunder har en säkerhetsklassad verksamhet, därför var det viktigt att hitta en partner som driver sin verksamhet i Sverige eller Norge och som är ISO-27001 certifierad. Valet föll på GDM som uppfyller dessa kriterier.   

Lösning

Det var viktigt att hitta en partner och en lösning som kunde möta aktuella säkerhetskrav från de olika kunderna. Säkerhet, uptime, servicegrad och flexibilitet är viktigt för Novacura och dess kunder. Utifrån dessa krav hjälper GDM till med rätt IT-infrastruktur för respektive kund. Novacura, som själva utvecklar Novacura Flow samt är certifierade på IFS Applications bidrar med kunskap om användning och prestandakrav.

Resultat

Samarbetet med GDM ger skalfördelar, flexibilitet och effektivitet. Novacura kan genom samarbetet erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar och bli mer konkurrenskraftiga. Samarbetet är en förutsättning för att Novacura ska kunna fortsätta erbjuda lösningar som en tjänst på den nordiska marknaden.  

Novacura upplever att GDM jobbar lösningsorienterat och är en pålitlig partner som är enkel att samarbeta med. Novacura tror på en fortsatt samverkan och tillväxt tillsammans med GDM som partner.

Svensk Markservice – Jonas Hallenbom

Pigg och pålitlig IT-partner imponerar 

“Jag har många gånger blivit imponerad av GDMs snabbhet. De är flexibla och även proaktiva och kommer med egna idéer på vad som kan utvecklas. Vi kan helt enkelt inte få en mer prisvärd leverantör någon annanstans.”

Jonas Hallenbom – Svensk Markservice

Utmaning

Svensk Markservice ingår numer som helägt dotterbolag i Green Landscaping Group. Svensk Markservice är ett av Sveriges ledande företag inom markskötsel. De arbetar med markservice och sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. De hjälper såväl offentliga som privata fastighetsägare med deras utemiljöer. Bolaget tillhörde tidigare LRF-koncernen och hade en intern IT-avdelning. I samband med ett ägarbyte år 2010 blev det helt nödvändigt att nu upphandla en extern partner. Det rådde ingen tvekan om vem som passade bäst för uppdraget och valet föll på GDM.    

Lösning

I stället för en lösning baserad på redan befintliga system har GDM anpassat den efter de behov som Svensk Markservice har haft. GDM sköter all drift och support och tillhandahåller även servrar och teknisk expertis. GDM är den största leverantören och engagerade i allt från inköp av hårdvara till stöd ut mot användarna. I uppdraget ingår också att hjälpa medarbetare med support i det dagliga arbetet. 

Resultat

Samarbetet har fortsatt i samma goda anda med positiva kontakter både på individuell nivå och medarbetarnas kontakt med supporten.

“Vi får god respons direkt från alla parter på GDM”, fortsätter Jonas.

Det genomförs kontinuerliga avstämningar med bland annat supportens svarstider.

“Det känns väldigt skönt att veta att man har en leverantör som man kan lita på” avslutar Jonas.

SVEAB

Proaktiv IT-partner ger SVEAB viktiga konkurrensfördelar 

“Vi blir bara fler och fler användare. På fem år har vi nästan dubblat omsättningen. Där har GDM verkligen levererat. Vi kan när som helst vrida på IT-kranen och vara säker på att de har kapacitet att klara av våra beställningar.”

Björn Holmberg – CTO SVEAB 

Utmaning

SVEAB har ett viktigt uppdrag att öka säkerheten i samhället, skapa nya möjligheter och trygga alternativ genom infrastruktur. De är en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenör med god regional närvaro och har kapacitet att ta sig an såväl komplicerade projekt som stora samverkansprojekt.
Ett uppdrag som kräver en stark IT-partner med koll på helheten. I takt med att företaget expanderat har förutsättningarna ändrats för IT-avdelningens uppbyggnad och uppdrag. Därför fanns det tidigare ett behov av att öka kvaliteten i IT-leveranserna och att eliminera ett personberoende. Björn berättar att det fanns två val att antingen bygga upp en intern IT-avdelning eller att outsourca kompetensen. GDM fick uppdraget som helhetsleverantör. 

Lösning

GDM som helhetsleverantör hjälper till att identifiera trender, incidenter och återkommande problem i systemet och föreslår strukturella förbättringar i tid. Samarbetet började stegvis och ganska omgående påbörjades flytten av befintliga servrar för att integrera dem i GDM:s egna servermiljö. Björn väljer att kalla det ett partnerskap och det innebär också att GDM fungerar som användarnas Single Point of Contact (SPOC). 

Resultat

GDM ansvarar för hela IT-kedjan från drift till förvaltning och servicedesk. Åtgärder med stort framåtblickande skapar anpassade lösningar som ökar prestandan, flexibiliteten och löser problem. Björn menar också att en stor vinst är att användarna möter väldigt kompetent personal redan vid första-linje-support. En låg personalomsättning skapar också en kontinuitet och god kunskap om företaget. En stor utmaning är att användarna inte har fasta kontor. Där har GDM lyckats hitta unika lösningar för att lösa IT-produktionen oavsett var de är placerade.

CBG – Erik Bülow

CBG fokuserar på utveckling när GDM tar driftansvar dygnet runt

“Många andra överlåter övervakningen till en annan part och har egen beredskap som kan ringas in, men då riskerar man ett tidskrävande ”katten på råttan, råttan på repet”-scenario när något händer. Hos GDM finns alltid en person på plats som i princip väntar på att något ska gå sönder och det tycker jag är smått unikt.”

Erik Bülow – CBG

Utmaning

Översättningsföretaget CBG Konsult & Information AB är ledande och har en 50-årig historia och en global verksamhet med kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I takt med att verksamheten växte gick allt mer tid och kraft till att sköta driften för IT-systemen och företaget stod inför ett vägskäl. Från ett ganska litet center hade företaget vuxit till att ha cirka 200 servrar som skulle hanteras och administreras. Antingen behövde man bygga upp en IT-funktion som var anpassad för mer storskalig drift eller köpa in den tjänsten. CBG valde att överlåta driftansvaret till GDM. 

Lösning

Det gällde att hitta en pålitlig partner som kunde ta ansvaret för kritiska system, såväl CBG:s egna som deras kunders. Förutom bland annat kunskapen kändes också GDM som ett företag i rätt storlek. En annan avgörande faktor för CBG var att GDM sköter övervakning med egen personal dygnet runt, veckans alla dagar, hela året. Efter tester, riskidentifiering och gemensamma workshops var tiden för flytten inne. Servrarna flyttades från Stockholm till Sundsvall efter en noggrann planering och genomförande. Det var känsligt med en flytt till en ny plattform samtidigt som verksamheten löpte på och den genomfördes live under pågående produktion.

Resultat

CBG ser långsiktigt på samarbetet med GDM. Intrimning och förbättringsarbete pågår kontinuerligt och avstämningar sker genom regelbundna driftmöten. Istället för att ägna tid åt infrastrukturen kan företaget fokusera på utveckling som stärker verksamheten.

GDM är en partner som kan hantera företagets behov och önskemål från kunder. IT-samarbetet har även skapat ytterligare trygghet för CBG:s kunder och blivit ett värdefullt bollplank för kommande beslut. Det har blivit ett annat sätt att jobba och ett större lugn.

SCA – Magnus Bergman

GDM gör personalen trygg på SCA Skog

”Vi som arbetsgivare har ju ett krav att säkerställa att våra anställda kommer hem från jobbet. GDM hjälper oss med detta.”

Magnus Bergman – Chef för Teknik- och Verksamhetsutveckling på SCA Skog

Utmaning

Som arbetsgivare har SCA ett krav på sig att tillhandahålla personlarm till ensamarbetande medarbetare. SCA har medarbetare som tjänstgör ute på fältet och ofta ensamma då kärnan i verksamheten är skogen. Behovet av ett effektivt larmsystem är stort. Efter att ha sonderat marknaden efter en helhetslösning kom man fram till att GDM:s tjänst Sankt Bernard uppfyllde alla deras krav genom hela larmkedjan. 

Lösning

SCA valde att använda tjänsten Sankt Bernhard som är en personlarmtjänst med  tillhörande larmcentral hos GDM. Detta är medarbetarens verktyg för larm vid personskada eller hot och är en smartphoneapplikation. Det finns även en funktion (Spot) som fungerar utan telefonförbindelse då den kommunicerar via satellit. GDM agerar som larmcentral och ringer upp användaren vid larm och tar reda på vad som hänt. Larmet prioriteras och kan om det behövs tas vidare till räddningstjänsten eller närmaste chef. 

Resultat

Kunden liksom GDM kan alltid känna sig trygg med denna tjänst i alla typer av situationer som kan uppstå.Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året runt. Personalen är också utbildad i krishantering som ger ytterligare trygghet. Det finns fastställda rutiner som GDM agerar utifrån där användaren rings upp och då det är nödvändigt sammankopplas med SOS Alarm.
Detta är viktiga faktorer för att det ska bli ett säkert förfarande vid larm.
– “Tjänsten är en perfekt produkt för vår verksamhet” säger Magnus Bergman.