Vi förenklar din IT-vardag

Proaktiv IT-partner ger SVEAB viktiga konkurrensfördelar

GDM ansvarar för hela IT-kedjan från drift till förvaltning och servicedesk. Med framåtsiktande åtgärder skapar de anpassade lösningar som ökar prestandan, flexibiliteten och löser problem. SVEAB får kapacitet på kran och kan närsomhelst skruva upp och ned flödet för att kunna växa i sin takt.

 

SVEAB har ett viktigt uppdrag. Att öka säkerheten i samhället, skapa nya möjligheter och trygga alternativ genom infrastruktur. Som en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenörer med god regional närvaro har de kapacitet att ta sig an såväl komplicerade projekt som stora samverkansprojekt. Ett uppdrag som kräver en stark IT-partner med koll på helheten.
– Vi blir bara fler och fler användare. På fem år har vi nästan dubblat omsättningen. Där har GDM verkligen levererat. Vi kan när som helst vrida på IT-kranen och vara säker på att de har kapacitet att klara av våra beställningar, berättar Björn Holmberg, IT-chef vid SVEAB.

 

Ger förslag till förbättringar i tid

Som helhetsleverantör hjälper GDM till att identifiera trender, incidenter och återkommande problem i systemen och föreslår strukturella förbättringar i tid.
– Jag ser GDMs konsulter som mina ögon och öron gentemot marknaden, en förlängning av vår interna IT-avdelning som består av mig själv och en anställd som jobbar med utvecklingsprojekt, berättar Björn.

Samarbetet började stegvis för tre år sedan då GDM gick vinnande ur upphandlingen. Rätt omgående påbörjades flytten av befintliga servrar för att integrera dem i GDMs egna servermiljö.
– Vår serverhall hade sin plats i en städskrubb när jag tog över tjänsten som IT-chef. Så det kändes som att vår hårdvara blev bättre omhändertagna i deras regi, säger Björn.

 

Kompetent personal hela vägen

Att öka kvaliteten i IT-leveranserna samt eliminera personberoendet var huvudbehoven. Innan GDM tog över helhetsansvaret gick alla ärenden genom Björn som ensam ansvarig på IT-avdelningen. Något han beskriver som en extremt känslig situation för verksamheten.

– Det gick väl an när företaget var mindre, men i takt med att företaget växte ändrades förutsättningarna för IT-avdelningens uppbyggnad och uppdrag. Eftersom jag anställdes för att lösa detta, ställdes jag inför två val: Antingen bygger jag upp min egen IT-avdelning, eller så outsourcar jag kompetensen, berättar Björn.
Valet föll på det sistnämnda. Partnerskapet, som Björn väljer att kallad det, innebär att GDM fungerar som användarnas Single Point of Contact.
– Den stora vinsten är att våra användare möter väldigt kompetent personal redan vid första-linje-support. Med låg personalomsättning känner de oss utan och innan, vilken är en stor fördel, menar Björn.

 

Unika lösningar som bättrar vardagen

En stor utmaning är att användarna inte har fasta kontor. De flesta befinner sig ute i byggbaracker och byter mer än ofta geografisk plats beroende på projekt. Där har GDM lyckats hitta unika lösningar för att lösa IT-produktionen oavsett var de är placerade.
– Vi har skapat ett etableringspaket som innebär att vi alltid har koll på uppkopplingen. Paketet innehåller en switch och en VPN-låda som ger bättre fart och kapacitet än vår gamla lösning. En smidig uppsättning som gör det lättare för oss att administrera, och ger betydligt högre kvalitet för användarna i deras arbetsvardag. Det är sådana lösningar som skiljer en leverantör från en partner, en som du verkligen kan lita på, avslutar Björn.

 

 

Fakta SVEAB
SVEAB startade hösten 2002 och verkade i Mälardalen samt rikstäckande inom järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. 2007 förvärvade Ittur-koncernen samtliga aktier i bolaget. I januari 2008 blev SVEAB ett renodlat anläggningsföretag verksamt inom Mälardalsregionen, södra Sverige samt rikstäckande vad gäller järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. I maj 2009 förvärvades bolaget av ett konsortium bestående av ledningen och finansiärer. Huvudkontoret ligger i Frösunda, Solna.