Sov gott om natten med GDM som er it-partner

GDM är it-bolaget med rötter i Norrland. Sedan tidigt 90-tal har man hjälpt kunder i Sverige och utomlands med tjänster inom infrastruktur, drift, arbetsplats och säkerhet. Två viktiga medel för det är NOC och SOC som möjliggör ett proaktivt arbete i att upprätthålla en trygg och driftsäker it-miljö –dygnet runt.

Ett NOC, ”Network Operations Center” är hos it-bolag som GDM en övervaknings-central för it-drift. Där övervakas nätverk, servrar, tjänster och applikationer för tusentals användare i flertalet länder. Mätvärden för status, funktion och prestanda samlas in, presenteras och analyseras av personal på plats under dygnets alla timmar.

–Vårt NOC är en dygnet-runt-verksamhet. Våra specialister övervakar och säkerställer en stabil drift så att funktioner och applikationer i it-miljön fungerar optimalt. Det gör att våra kunder kan fokusera på verksamhetens verkliga it-behov och krav utan att behöva tänka på den bakomliggande tekniska infrastrukturen, säger Jenny Asplund, kommunikationsansvarig på GDM.

”Hjärtat och det centrala nervsystemet”

Driftteknikerna i NOC berättar att i en liknelse med människokroppen så är övervakningsverktygen i NOC det centrala nervsystemet, medan GDM:s personal är hjärtat inom it-driften. Förmågan att känna av direkt var det gör ont och kunna lindra smärtan akut är en essentiell funktion inom NOC och it;

– Inte minst nattetid då många system skiftar fokus från att serva användare till att köra tyngre systemprocesser och backup, något som under dagtid annars skulle störa verksamheten för mycket. Att säkerställa så att processerna går färdigt med önskat resultat och förmågan att agera då de inte gör det, kan vara helt avgörande för att upprätthålla en vital funktion och kontinuitet i ett företags it-system.

NOC ger överblick och trygghet dygnet runt

Då allt fler it-system idag behöver vara tillgängliga dygnet runt så har också GDM personal på plats i sin övervakningscentral, alla timmar året runt. Med hjälp av NOC övervakar, analyserar och agerar man på händelser, vilket bland annat gör att man kan upprätthålla funktionen ”skilled servicedesk” utanför kontorstid och agera larmoperatör dygnet runt.

– Vår personlarmstjänst är vår enskilt viktigaste funktion eftersom den rör personlig säkerhet. Att ha den unika överblicken som NOC ger, tillsammans med förmågan att agera på kritiska händelser och fördela resurser för att minimera ”nedtid”, samt trygga människors säkerhet, kan vara ovärderligt oavsett verksamhet, berättar driftteknikerna på GDM.

NOC är likaså ett verktyg för dialog mot kund om det skulle inträffa en allvarlig incident som måste åtgärdas direkt. Det är av största vikt för att en verksamhet inte ska påverkas, med exempelvis driftstopp i produktionen, eller att kundens kunder blir drabbade på något sätt.

– Genom NOC kan vi omedelbart kalla ut beredskapstekniker vid kritiska störningar om vi behöver ha personal på plats hos kunden eller i vår datahall.

SOC – tvillingfunktion med fokus på datasäkerhet

Ett SOC, även kallat ”Security Operations Center”, liknar NOC, men agerar istället på händelser som enbart rör datasäkerhet, attacker och intrång. SOC används i förbyggande syfte för att öka säkerhetsnivån i kundens it-system förklarar Jenny Asplund;

– Man kan säga att SOC är ögon till NOC och uppfattar allt som är relaterat till it-säkerhet. De två funktionerna samarbetar förebyggande med olika skyddsåtgärder för att minska angreppsytor för sabotage och intrång samt minimera effekten av attacker om de väl uppstår.

Ett av de största it-hotet idag är attacker mot användare och konton viket gör det viktigt att övervaka klienterna. Genom ett ökat behov av it-säkerhet och efterfrågan från kunder levererar GDM sin SOC-tjänst tillsammans med en partner. I samarbete upptäcker man och agerar på cyberhot dygnet runt för att ligga steget före i säkerhetsarbetet.

– Vår partner analyserar inkommande data och larmar oss vid händelser av avvikelser så vi kan agera och genomföra åtgärder. Om oegentligheter på klienter upptäcks kan de isoleras, kod blockeras och konton låsas, innan de hinner eskalera till en regelrätt incident och att inkräktarna kan ta sig längre in i it-infrastrukturen, avslutar driftteknikerna.

Läs mer om SOC här

Om GDM

GDM bildades 1992 i Sundsvall och är en helhetsleverantör inom it. Med bred kompetens och erfarenhet levererar man tjänster och rådgivning inom infrastruktur och drift, support samt digital arbetsplats och säkerhet för tusentals användare i över 60 olika länder.

Företaget erbjuder även ett komplett sortiment av mjuk- och hårdvara, och som företagskund kan man anlita GDM som resursstöd och specialistkompetens för sin it-avdelning.

Läs mer om GDM