GDM är nu certifierade enligt ISO 27001. En europeisk standard för informationssäkerhet.

Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel på att data hanteras på ett säkert och trovärdigt sätt och omfattar alla delar av GDM:s verksamhet.

GDM IT-säkerhet

Fler nyheter