Vi förenklar din IT-vardag

Vi håller koll på din säkerhet.

Våra säkerhetsexperter analyserar kontinuerligt omvärlden, den aktuella hotbilden samt vidtar proaktiva åtgärder för att minska exponeringen av och skydda ditt företags informationstillgångar. Rådgivning inom området IT- och Informationssäkerhet som hjälper din verksamhet att utveckla långsiktiga planer och säkerhetsstrategier samt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Genom härdning av IT-system kan vi hjälpa dig minimera risken att ett system används på ett oönskat sätt och på så sätt reducera möjliga risker till driftstörningar, förändringar eller intrång. Genom informationsklassificering hjälper vi ditt företag att identifiera information med behov av utökat skydd eller speciell hantering samt få kontroll över din verksamhets informationstillgångar.

Vi har också en mängd andra tjänster som gör din IT-vardag säkrare. Tveka inte att höra av dig till oss för specialistkompetens.

 

GDM är certifierade enligt ISO/IEC 27001 Ledningssystem för Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Att ha full kontroll på företagets information blir allt viktigare. GDM är certifierade enligt ISO 27001, som är en europeisk standard för informationssäkerhet. Ledningssystemet för informationssäkerhet bevarar informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel på att data hanteras på ett säkert och trovärdigt sätt.

Certifieringen omfattar alla delar av GDM:s verksamhet. GDM har reviderat och säkrat upp arbetssätt, infört rutiner och processer som stöd i säkerhetsarbetet.

Vill ni veta mer om införande av ledningssystem kontakta oss för ytterligare information.

image