IT-säkerhet

För en säkrare IT-vardag

IT-säkerhet

Att hantera information säkert har blivit en angelägenhet för alla. Vi hanterar dagligen mängder med digital information och vikten av att skydda IT-system (data, mjukvara och hårdvara) och den digitala infrastrukturen mot angrepp är högaktuellt.

 

VI kan hjälpa dig att skydda dina digitala informationstillgångar för att undvika allvarliga incidenter. Vi gör en översyn och granskar ert företags IT-säkerhet för att hitta den lösning som passar er bäst.

Säkerhets-gransking

Genom att genomföra en säkerhetsgranskning på miljön kan vi föreslå vilka tekniska åtgärder som bör genomföras för att säkra upp och skydda känslig information.

I en sårbarhetsscanning analyseras interna och externa system i er IT-infrastruktur för att så tidigt som möjligt upptäcka sårbarheter, osäkra eller felaktiga konfigurationer, saknade uppdateringar eller föråldrade programvaror.

Fler åtgärder vi kan hjälpa er med:

Förutom sårbarhetsscanning jobbar vi med en del andra åtgärder gällande säkerhetsgranskning beroende på vilka behov er organisation har, exempelvis:

✓

EDR (Endpoint Protection)

✓

Logghantering

✓

Multifaktorautentisering (MFA) Säkra upp åtkomst till känslig information.

✓

Verktyg för hantering av lokala administratörskonton.

✓

Penetrationstester.

Vill du veta mer?

Kontakta Tony eller Christer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företags arbete med IT- säkerhet!

Tony Persson

Tony Persson

Tjänsteägare säkerhet

Sundsvall

Tel: 46706707070 tony.persson@gdm.se
Christer Löfgren

Christer Löfgren

Account Manager

Umeå

Tel: 46703632635 christer.lofgren@gdm.se