IT-säkerhet

För en säkrare IT-vardag

IT-säkerhet

Att hantera information säkert har blivit en angelägenhet för alla. Vi hanterar dagligen mängder med digital information och vikten av att skydda IT-system (data, mjukvara och hårdvara) och den digitala infrastrukturen mot angrepp är högaktuellt.

 

VI kan hjälpa dig att skydda dina digitala informationstillgångar för att undvika allvarliga incidenter. Vi gör en översyn och granskar ert företags IT-säkerhet för att hitta den lösning som passar er bäst.

Säkerhetsgransking

Genom att genomföra en säkerhetsgranskning på miljön kan vi föreslå vilka tekniska åtgärder som bör genomföras för att säkra upp och skydda känslig information.

I en sårbarhetsscanning analyseras interna och externa system i er IT-infrastruktur för att så tidigt som möjligt upptäcka sårbarheter, osäkra eller felaktiga konfigurationer, saknade uppdateringar eller föråldrade programvaror.

Fler åtgärder vi kan hjälpa er med:

Förutom sårbarhetsscanning jobbar vi med en del andra åtgärder gällande säkerhetsgranskning beroende på vilka behov er organisation har, exempelvis:

✓

EDR (Endpoint Protection)

✓

Logghantering

✓

Multifaktorautentisering (MFA) Säkra upp åtkomst till känslig information.

✓

Verktyg för hantering av lokala administratörskonton.

✓

Penetrationstester.

Vill du veta mer?

Kontakta Christer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företags arbete med IT- säkerhet!

Christer Löfgren
Account Manager

Umeå

Tel: 46727406704

christer.lofgren@gdm.se Kontakta
Christer Löfgren
ISO certifierad GDM 30 årsjubileum logotyp GDM är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige! Nutanix reseller Champion