Informationssäkerhet

Vi skyddar din digitala information

Informationssäkerhet

Beroende på vilken typ av företag du driver, kan det finnas olika typer av information som är viktig att skydda. För att kunna skydda ditt företag och dess konfidentiella informationstillgångar, gäller det att vara medveten om de risker som finns och vilka åtgärder du behöver göra för att
information inte hamnar i fel händer, förändras, förstörs eller inte är åtkomlig.

 

Genom att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker säkerställer du att
informationen är tillgänglig när du behöver den, du kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga
personer får ta del av den.

Säkerhetsrådgivning

Vi erbjuder ett antal olika lösningar inom området för att hindra att er information läcker ut, förvanskas eller förstörs.

 

Vi hjälper er med säkerhetsrådgivning kring kontinuitetsplanering, policys och standards, ledningssystem för informationssäkerhet, riskanalyser och GDPR.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

✓

Kontinuitetsplanering- För att minimera riskerna som ett längre avbrott kan orsaka samt förbereda verksamheten på ett eventuellt avbrott. Den är också till för att återställa viktiga verksamhetsfunktioner inom kortast möjliga tidsram.

✓

Policys och standards- Vi hjälper er med att skräddarsy och ta fram policys och standards som exempelvis informationssäkerhetspolicy, policy för informationsklassificering och policy för E-post.

✓

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) - Vi hjälper er att ta fram ett ledningssystem eller delar av det enligt standarden ISO 27001. Det ger er stöd för hur arbetet med informationssäkerhet styrs i verksamheten, minimerar risker och kostsamma misstag som kan leda till säkerhetsincidenter.

✓

Riskanalys- Med riskanalyser säkerställer vi att alla risker kommer upp på bordet och blir hanterade. Vi hjälper till och assisterar vid riskanalyser för befintliga system eller vid inköp av nya.

✓

GDPR-I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och skydd av personuppgifter erbjuder vi via partner även rådgivning och verktyg kring lagring och behandling av ert företags tillgång till personuppgifter.

Vill du veta mer?

Kontakta Christer, han berättar mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att skydda era informationstillgångar!

Christer Löfgren
Account Manager

Umeå

Tel: 46727406704

christer.lofgren@gdm.se Kontakta
Christer Löfgren
ISO certifierad GDM 30 årsjubileum logotyp GDM är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige! Nutanix reseller Champion