Stärk säkerheten och minimera risken för It-angrepp

It-bolaget GDM Konsult ser en ökad efterfrågan på online-utbildning som bygger på Micro Learning-säkerhet. Genom korta, effektiva och interaktiva kurser vill man hjälpa företag och medarbetare att stärka säkerhetsmedvetandet och där igenom minimera risken för fullbordade it-angrepp.

– Idag är varje användare en potentiell säkerhetsrisk. Klickar man på en länk i ett mail utan att vara medveten om av vad man klickar på kan det sluta väldigt illa. Ett vanligt exempel på det är bluffmail genom så kallad ”phishing” där man ofta försöker lura till sig personlig eller känslig information, säger Christer Löfgren, försäljningsansvarig säkerhetstjänster, GDM Konsult.

Den absolut största andelen it-säkerhetsincidenter kan idag kopplas till användarnas handlingar. Utbildning av användare är därför en av de viktigaste komponenterna i en organisations it-säkerhetsarbete. Tillsammans med samarbetspartnern Nimblr erbjuder nu GDM Konsult en interaktiv online-utbildning inom it-säkerhet, eller så kallad Micro Learning-säkerhet.

– Tidigare var det vanligt att it-attacker skedde mot brandväggar. På senare år har istället hotbilden flyttat mot användarna och därför ser man också ett stort behov av att öka medvetenheten. Det här är anledningen till att vi har tagit fram en effektiv utbildning som bygger på tusentals aktuella hot som analyserats och bearbetats.

Effektiva kursmoment för alla it-användare

Micro Learning-säkerhet bygger på en holistisk inlärningsmodell och uppdateras löpande med intelligent teknologi och simuleringar, smarta illustrationer, expertkompetens om it-säkerhet och modern pedagogik. Utbildningen riktar sig till alla och berör olika kategorier inom it-säkerhet;

– Kursmomenten omfattar allt från ”ransomware” till ”säker surfning” och anpassas automatiskt utifrån verksamhetens miljö. Varje kursmoment tar drygt fem minuter att genomföra och skickas till varje deltagare en gång per månaden under ett år. Det smidiga upplägget gör att det blir både tidseffektivt och roligt att lära sig nytt.

Deltagarnas respons och uppnådda resultat analyseras kontinuerligt för att ge varje användare ett engagerande och relevant utbildningsprogram. I en kundportal kan sedan behörig administratör följa rapporteringen som ger en tydlig bild av verksamhetens framsteg.

Stärker medvetenheten om potentiella it-hot

GDM:s utbildning inom Micro Learning-säkerhet ökar säkerhetsmedvetandet samtidigt som man får tips och råd kring vad man bör tänka på och hur man kan agera i sin it-vardag – på jobbet men också i sitt privatliv, Christer Löfgren förklarar;

– Får du ett mail om att exempelvis hämta ut ett paket så är det första du bör fråga dig om du överhuvudtaget beställt något. Många bluffmail är idag så välgjorda att de knappt skiljer sig från äkta mail rent visuellt, därför är det så viktigt att alltid kontrollera att avsändarens e-postadress stämmer överens med det företag som man utger sig för att vara.

– Att höja grundnivån av säkerhetstänkande handlar framförallt om att vara uppmärksam och använda sunt förnuft i en ständigt uppkopplad värld. Genom vetskapen om det så har man redan vunnit otroligt mycket i it-säkerhet.

Läs mer om Micro Learning Säkerhet

Om GDM

GDM bildades 1992 i Sundsvall och är en helhetsleverantör inom it. Med bred kompetens och erfarenhet levererar man tjänster och rådgivning inom infrastruktur och drift, support samt digital arbetsplats och säkerhet för tusentals användare i över 60 olika länder.

Företaget erbjuder även ett komplett sortiment av mjuk- och hårdvara, och som företagskund kan man anlita GDM som resursstöd och specialistkompetens för sin it-avdelning.

Läs mer om GDM