Glädjande kan vi meddela att vi nu kan leverera tjänster inom Infrastruktur, Drift & Support, IT säkerhet, och informationsäkerhet/dataskydd till Gävleborgs kommuner/kommunala bolag och Region Gävleborg.
Avtalsperioden är 4 år och kundansvarig/kontaktperson för GDM är Niklas Grandien på vårt Gävlekontor.

Gävle Kommun

Fler nyheter