GDM har fått uppdraget att transferera Green Landscaping in i Svensk Markservice IT miljö.
Transitionen består av 30 talet servrar och ca 600 användare där GDM kommer att vara helhetsleverantör till koncernen.
Transition påbörjas i april och beräknas vara slutförd sommaren 2019.

Fler nyheter