Vi förenklar din IT-vardag

Sweco tecknar avtal med GDM

2019-04-15

Sweco tecknar avtal med GDM avseende drift, övervakning 24/7 och kapacitet för extern kund.
Miljön består av 20-talet servrar, virtuella och fysiska med Docker Ubuntu.
Avtalet sträcker sig minst över 2 år.