Svensk Markservice AB och GDM har tecknat ett långsiktigt avtal om ICT-tjänster. Avtalet omfattar ServiceDesk, Drift/Övervakning och Teknikkonsulttjänster.

Svensk Markservice ägs av Inter IKEA Investments AB. Svensk Markservice har ca 450 medarbetare och finns på 40 talet orter i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

Fler nyheter