Visste du att mer än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter kan kopplas till användarnas handlingar? Utbildning av användare är därför en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete. Läs mer om interaktiv utbildning inom säkerhet med micro-learning.

Fler nyheter