När SCA utvärderande arbetet med skogsbränderna och eftersläckningarna under sommaren 2018 framkom att det behövdes bättre tillgänglighet när man behövde kontakta SCA. Det har resulterat i en jour-tjänst för hantering/koordinering av kommunikationen.

Det är vi på GDM som drivit projektet och utvecklat funktionen. Tjänsten där SCA, Räddningstjänsten och GDM  samverkar går i drift 20 maj 2019.

Fler nyheter