HL Display ger GDM förnyat förtroende och tecknar ett nytt avtal som gäller i 36 månader. Avtalet omfattar drift av infrastruktur, support,  förvaltning och tekniktjänster till HL Displays samtliga enheter i världen.

Fler nyheter