Vi förenklar din IT-vardag

HL Display tecknar nytt avtal med GDM

2017-07-01

HL Display ger GDM förnyat förtroende och tecknar ett nytt avtal som gäller i 36 månader. Avtalet omfattar drift av infrastruktur, support,  förvaltning och tekniktjänster till HL Displays samtliga enheter i världen.