Vi på GDM följer noga utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar löpande åtgärder för att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra medarbetare, kunder, samarbetspartners samt att begränsa smittspridningen i samhället.  

GDMs högsta prioritet är att skydda våra anställda och säkra vår leverans till dig. Därför utvärderar vi kontinuerligt situationen och uppdaterar våra riskanalyser efter rådande läge. 

Vår krisledningsgrupp har sedan förra veckan dagliga möten i syfte att övervaka utvecklingen i samhället och inom GDM, för att snabbt kunna ta beslut och genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa leveransen av våra tjänster och produkter.  

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar vi därför alla anställda att arbeta hemifrån. Vi har även infört resebegränsningar och restriktioner för fysiska möten, samt besök i våra lokaler och ersatt dem med digitala möten.  

Vår förhoppning på GDM är att vi tillsammans ska kunna ta oss an de förändrade förutsättningarna på ett lösningsorienterat sätt. Vi på GDM gör vi vårt yttersta för att på bästa sätt hantera våra åtaganden till våra kunder och partners.  

Våra tankar går särskilt till de som är drabbad av coronaviruset, anhöriga och till er som är i riskgrupperna.  

Har du några frågor eller vill ha mer information så kontakta din affärsansvarige hos oss. Alternativt kontakta oss via info@gdm.se 

Fler nyheter