GDM  tecknar ett treårigt avtal med SVEAB avseende Service Desk, Support, Drift och Förvaltning.
GDM tar med detta ett helhetsansvar för SVEABs IT-miljö. Transitonsarbetet påbörjas inom kort och beräknas vara klart tidig höst 2013.
SVEAB är ett byggföretag och verkar i huvudsak i mälarregionen
www.sveab.se

Fler nyheter