CBG är ett svenskt företag som bildades 1965, som specialiserat sig på flerspråkiga lösningar, som erbjuder tjänster såsom teknisk översättning, projektledning, desktop publishing, applikationsutveckling och systemförvaltning.
CBG har över 220 anställda på 9 kontor spridda i världen med huvudkontor i Stockholm. Se www.cbg.se

GDM tar ansvar för drift av CBGs infrastruktur 24/7/365. Produktions servermiljön består av 50 talet servrar. Transitionsarbetet påbörjas genast och skall vara klart under våren 2016.

Fler nyheter