GDM har tecknat avtal med företaget Besedo. Avtalet gäller drift av all serverinfrastruktur 24/7.

Besedo erbjuder tjänster inom huvudområdena Moderering, Säkerhet och Kundengagemang. Tjänsterna är främst inriktade på webbplatser med användargenererat innehåll.
Besedos erfarenheter sträcker sig från moderering av text och bilder till avancerad kundvård och social mediehantering.

Besedo har idag ca 600 anställda med huvudkontor i Stockholm och lokala kontor bl.a. i Paris, Bogota, Kuala Lumpur och Malta.

Fler nyheter