Vi förenklar din IT-vardag

GDM på Sveriges topplista

2019-12-17

Återigen placerar sig GDM bland Sveriges 5 bästa IT bolag i Radar Ecosystem årliga kundundersökning.
Denna gång i kategorin Verksamhetsnära.

 

Citat från Hans Werner, vd Radar:
”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Närhet till kund och beroende av kund tycks premieras.*

Läs mer på radareco.se