För att underlätta för våra kunder och för en effektivare administration kommer
GDM Östersund AB (556598-4019) att gå upp i systerföretaget GDM Konsult AB
(556550-2894) från och med 1 juli 2013.

Fler nyheter