IT-företaget GDM i Sundsvall tar från och med den 1:a oktober 2010 över Easits datahall och drifttjänster.
– Förutom ett utökat kundunderlag och en kompletterande datahall ger detta oss bättre förutsättningar att utveckla våra kapacitets- och “molntjänster” för Infrastruktur, samtidigt som vi stärker vår organisation och vår position som regionens ledande leverantör av ICT-tjänster, säger Tommy Gustafsson VD på GDM.

Easit är en av pionjärerna bakom ”Cloud computing”, d.v.s. att program och hårdvara köps som en tjänst över Internet.

Genom att GDM tar över driften av Easits datacenter stärker både Easit och GDM sina erbjudanden.
– Vårt fokus är program- och systemutveckling, och vi är glada att få ett framgångsrikt Sundsvalls-företag som leverantör av vår infrastruktur, säger Easits VD Ola Holm.

Easit AB består av två verksamheter. Programvaror för affärsprocesser och en konsultgrupp för avancerad systemutveckling. Programvaruförsäljning sker över hela Norden med kontor i Stockholm, Sundsvall och Oslo. Program- och systemutvecklingen har sin bas i Sundsvall. Bolaget har drygt 50 anställda.

GDM förenklar kundens vardag genom ICT -tjänster som är optimerade för rätt tillgänglighet och rätt kvalitet.
GDM tar hand om hela eller delar av kundens ICT-funktion och levererar kostnadseffektiva tjänster för Drift, Support och Teknisk funktionsförvaltning. GDM grundades 1992, drivs av oberoende ägare från Sundsvall och har idag 57 anställda.

Fler nyheter