Vi förenklar din IT-vardag

GDM certifierat

2019-10-01

GDM stärker kompetensen på kommunikationssidan då vi nu är certifierade enligt NSE 4 Network Security Professional. Detta medför också att GDM nu är uppgraderat till Silverstatus i partnerskapet med Fortinet.