För sjätte året i rad så infriar GDM kraven som krävs för att bli certifierade som ett Great Place To Work.

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige och tar utgångspunkt i medarbetarens upplevelser. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Såklart är vi väldigt glada och stolta att vi lever upp till de högt satta kraven och utmärker oss som ett riktigt Great Place to Work!

Här kan du lyssna på några av våra medarbetare som berättar om deras upplevelse hur det är att jobba på GDM.

GPTW 2022
www.greatplacetowork.se

Fler nyheter