🎉 Vi är otroligt stolta och glada över att kunna meddela att vi har blivit tilldelade utmärkelsen “Leading in creating Customer Value” inom området Användarnära IT! 🏆🌟


Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 100 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

GDM är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2023 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2023 visar att proaktivitet i relationen värderas allt högre under en period med ansträngda budgetar och osäker ekonomi för köparsidan, säger Hans Werner, vd Radar.”


Vi vill rikta ett stort tack till alla våra fantastiska kunder och samarbetspartners som har bidragit till vår framgång. Det är er feedback och förtroende som har gjort det möjligt för oss att skapa verkligt värde för våra kunder.

Denna utmärkelse bekräftar att vi fortsätter att leverera innovativa lösningar och överträffa förväntningarna när det gäller kundnöjdhet och kundvärde. Vi är ödmjukt tacksamma för att ha er som våra kunder och ser fram emot att fortsätta stödja er på resan framåt.


GDM är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!
GDM är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Fler nyheter