Försäkringskassan har valt att sluta avtal med GDM avseende expertkompetens för sin ITSM-plattform ARS BMC Remedy. Avtalet löper över flera år.

Fler nyheter