Vi förenklar din IT-vardag

Folkuniversitetet ger GDM fortsatt förtroende

2018-05-09

Folkuniversitetet har gett GDM fortsatt förtroende av att leverera ICT-Tjänster.
Avtalet är tecknat på upp till 5 år och baseras på leverans av Servicedesk, ICT-drift, ICT-kommunikation, ICT-Förvaltning samt konsulttjänster.