Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, mer kända som Din Tur, tecknar avtal gällande IT-tjänster med GDM. Avtalet innefattar drift av virtuella servrar, förvaltning och support. GDM kommer även utföra omfattande förnyelseprojekt med bland annat nytt AD, flytt av mail till Office 365 och genomgång av säkerheten. Dessutom får GDM ansvaret för att designa ett nytt SharePoint-baserat intranät.

Välkommen till GDM!

Fler nyheter