Först ut att skriva på för GDMs nya licenshanteringstjänst blir Bilmetro

Bilmetro är återförsäljare av person- och transportbilar med drygt 600 anställda på 11 orter i Gävleborg, Dalarna & Uppland.

– Att få kontroll på innehavet och nyttjandegraden av licenserna, samt få vetskapen om att vara rätt licensierad är anledningen till samarbetet med GDM, säger Åke Olsson IT-chef på Bilmetro.

Fler nyheter