GDM har tecknat avtal med Sundsvalls kommun om övervakning och drift 24/7 av upp till 70 talet IT-system. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning ytterligare 1 år.

Fler nyheter