Digital Transformation

Play Bild för webinar Patrik Wiksten

Hur kommer ni igång med er digitala transformation. Hur ska ni prioritera?
Patrik förklarar hur vi på GDM kan hjälpa er att komma igång och jobba
med områdena: Automatisering, analys och integration.

ISO certifierad GDM 30 årsjubileum logotyp