Vi förenklar din IT-vardag

Sankt Bernhard – Personlarm

Enligt lag ska en arbetsgivare tillhandahålla personlarm till ensamarbetande medarbetare. Tjänsten Sankt Bernhard tillgodoser detta behov.

Tjänsten Sankt Bernhard är en personlarmtjänst med tillhörande eskalerande larmcentral. I tjänsten inkluderas en smartphoneapplikation som är medarbetarens verktyg för larm vid personskada eller hot. Möjlighet till extern larmknapp finns också.

Tjänstens brukare är medarbetare som arbetar ensamma och kan utsättas för personskada eller hot i sitt arbete. Vid larm agerar GDM:s larmcentral på larmet genom att ringa upp brukaren för att ta reda på skäl till larm. Larmet prioriteras och kan om så behövs eskaleras till räddningstjänsten eller till närmaste chef.

Läs mer om hur tjänsten används hos en av våra kunder.

Kontakta oss för mer information om denna tjänst. 060-140200, info@gdm.se