Vi förenklar din IT-vardag

Support dygnet runt tryggar IT-vardagen hos SCA Logistics

SCA Logistics förlitar sig på GDM för IT-Support & Drift dygnet runt, året om. Efter ett mångårigt samarbete inom drift- och konsulttjänster, axlar GDM även ett projektledaransvar som förenklar SCA Logistics IT-vardag.
– GDM har en helhetssyn och djupgående förståelse för användarnas behov, säger IT-chef Roger Sälgh.

 

SCA Forest Products har anlitat GDM sedan 2004. Koncernens logistikbolag SCA Logistics verkar via strategiskt placerade terminaler runt om i Europa och vid huvudkontoret i Sundsvall har man lång erfarenhet av GDM:s leveranser.

– Vi har alltid haft en väldigt bra dialog och möjlighet att påverka de tjänster GDM levererar. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar för att komma fram till det som passar bäst för just oss, säger IT-chef Roger Sälgh.

 

Frigör tid och skapar trygghet

SCA Logistics anlitar GDM för att sköta drift och support samt konsultuppdrag i samverkan med interna medarbetare.

– Vi har inte så mycket egen IT-personal och därför är det av stor betydelse att vi kan förlita oss på GDM. Det frigör tid för oss att fokusera på verksamhet och applikation, säger Roger Sälgh.

Vissa enheter inom bolaget stänger aldrig verksamheten och GDM:s tillgänglighet dygnet runt är en trygghet för alla parter. Överenskommelsen har fungerat väl under alla år.

– Dyker det upp ett driftproblem blir GDM första kontakten oavsett om det är söndag eftermiddag eller torsdag natt. Det sätter vi stort värde på. Våra användare vet att det är ett telefonnummer som gäller, oberoende av var de befinner sig eller vad klockan är, säger Roger Sälgh.

 

Helhetssyn ger lyckat resultat

GDM:s syn på vad som innefattas i en välfungerande IT-vardag matchar SCA Logistics vision.

– En viktig styrka med GDM är att de ser till helheten och inte enbart till själva leveransen av infrastrukturtjänster. Det är inte bara den tekniska lösningen som ska vara optimal. Det är användarupplevelsen i kombination med applikation och infrastruktur som räknas, säger Roger Sälgh.

 

Förtroende för projektledning

Det förtroende som byggts upp genom åren gjorde också GDM till ett givet val när SCA Logistics behövde hjälp med projektledning av en större IT-flytt. Koncernen står inför en omstrukturering och när servrar som tidigare stått i Göteborg skulle omplaceras till Sundsvall under en kort omställningstid, krävdes resursförstärkning.

– Det är ett tidskritiskt projekt som vi insåg att vi inte skulle hinna genomföra på egen hand. När vi fick beskedet att vi måste göra en separation var vi snabba att kontakta GDM. Att vi tog hjälp med projektledningen har gjort flytten både enklare och effektivare för oss, säger Roger Sälgh.

Många personer involverades i uppdraget, som innefattar sju system för SCA Logistics del.

– GDMs projektledare har gjort ett mycket bra jobb med att hantera kontakterna mellan alla parter. Eftersom vi genomför flytten i samarbete med GDM, sker också en kompetensöverflyttning som vi vinner på eftersom de kommer att ansvara för driften i Sundsvall i framtiden.

 

Lokal närvaro ökar kreativiteten

I en allt mer digitaliserad tillvaro, värderar SCA Logistics de personliga mötena högt. Att både de och GDM har huvudkontor i Sundsvall underlättar kreativa möten. öga mot öga.

– Den lokala närvaron har faktiskt större betydelse än vad man kan tro. För oss är det lätt att träffas och diskutera på ett givande sätt. GDM:s konsulter kan också lätt komma ut till oss och det är uppskattat av våra användare att det finns en riktig människa och ett bekant ansikte att vända sig till, konstaterar Roger Sälgh.

På grund av de bolagsmässiga förändringarna i koncernen, kommer IT-ansvaret för SCA Logistics del att fördelas annorlunda i framtiden. GDM följer med in i den nya strukturen.

– Jag tror definitivt på att fortsätta framåt med GDM. Även om den primära kontakten kommer att ske genom vår nya infrastrukturorganisation är jag övertygad om att vår långsiktiga relation fortsätter, säger Roger Sälgh.