Vi förenklar din IT-vardag

Maximalt IT-stöd ger Rikshem rum för affärsutveckling

För många leverantörer satte käppar i hjulet för en fungerande IT-lösning. När GDM valdes ut som totalleverantör av infrastruktur och servicedesk-tjänster påbörjades framgångsreceptet som ger Rikshem utrymme att växa.

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Med ett företag i tillväxt låg utmaningen i att hitta en lösning för servicedesk och support som har resurser att hantera samtliga ärenden, från Haparanda i norr till Malmö i söder.
– Vi behövde en Single Point of Contact för våra användare. En servicedesk som behandlar allt, och som kan hantera vår geografiska spridning. Därför föll valet på GDM, berättar Magnus Jägre, IT-chef på Rikshem.

 

Helhetsleverantör säkrar IT-produktionen

Det fanns också ett behov av att förenkla uppföljningen och förändringshanteringen kring leverantörer. Att ha en IT-partner som levererar hela paketet minimerar administrationen och gör det enklare att följa upp alla separata delar, menar Magnus.

– Eftersom vi är expansiva och anställer många nya människor, får nya kontor, flyttar kontor och förvärvar nya fastigheter så är det extra effektivt för oss att ha en totalleverantör som tar hand om alla våra beställningar. Någon som tar ett helhetsgrepp om vår IT-miljö. Och där kom GDM in. De har kapaciteten att hantera stor förändringstakt och många olika funktioner samtidigt, berättar han.

 

Flexibilitet och lyhördhet är två nyckelord

Samarbetet trädde i kraft under hösten 2013. Det första steget var att överlåta driften av alla fysiska servrar till GDM. En transition som innebar att servrarna sattes upp i Sundsvall för bästa möjliga kontroll och översyn. Magnus berättar mer om varför Rikshem slutligen valde Norrlandsföretaget GDM.
– De passade oss i storlek. Vi växer i samma takt, och har haft ungefär samma personalomfattning. Förut har vi kanske inte fått den uppmärksamhet vi ha krävt hos våra leverantörer. Hos GDM är vi stora till värdet. De är flexibla kring våra behov och lyhörda för våra förändringar. Vi är rätt matchning helt enkelt.

 

Lyckat samarbete som öppnar för utveckling

Som totalleverantör hjälper GDM även till med att upphandla andra tjänster såsom nätverk och skrivare runt om i hela landet. Tanken är att allt som rör IT, inklusive avtal med tredjepart, går via dem. Magnus berättar vidare om ett lyckat samarbete, och där framtiden ser lovande ut.
– Min förhoppning är att vi fortsätter att växa tillsammans i lagom takt. Det känns som att de har byggt ett trevligt företag som genomsyras av en behaglig företagskultur och ger följden låg personalomsättning. Att ha konsulter som känner oss är en styrka som påverkar vår vardag till det positiva, avsluta.

 

 

Fakta Rikshem
Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter från Malmö i söder till Haparanda i norr. Just nu äger Rikshem cirka 28 000 bostäder, varav cirka 5 000 äldreboenden och 1 600 studentbostäder i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolaget ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.