Vi förenklar din IT-vardag

GDM gör personalen trygg på SCA Skog

Som arbetsgivare har SCA ett krav på sig att tillhandahålla personlarm till ensamarbetande personal. Deras val för att lösa detta föll på GDMs personlarmtjänst Sankt Bernhard.
– Tjänsten är en perfekt produkt för vår verksamhet, säger Magnus Bergman chef för Teknik- och Verksamhetsutveckling på SCA.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen. Med personal som tjänstgör ute på fältet, ofta ensamma, är behovet av ett effektivt larmsystem stort. När SCA sonderade marknaden efter en helhetslösning kom man fram till att genomförandet var för svårt att lösa på egen hand. GDMs tjänst Sankt Bernhard uppfyllde alla deras krav genom hela larmkedjan.

 

Sankt Bernhard

Sankt Bernhard är en personlarmtjänst med tillhörande eskalerande larmcentral. I tjänsten ingår en smartphoneapplikation som är medarbetarens verktyg för larm vid personskada eller hot. Det finns även en funktion (Spot) som fungerar utan telefonförbindelse då den kommunicerar via satellit.
Vid larm agerar GDMs larmcentral genom att ringa upp användaren för att ta reda på vad som har hänt. Larmet prioriteras och kan om så behövs eskaleras till räddningstjänsten eller till närmaste chef.

 

Utbildad personal

GDMs larmcentral är bemannad dygnet runt, året runt. Personalen är utbildad i krishantering vilket gör att båda parterna känner sig trygga i alla typer av situationer som kan uppstå. GDM agerar enligt fastställda rutiner där användaren rings upp och om så behövs sammankopplas med SOS Alarm.
Stabila eskaleringsvägar med fungerande rutiner är viktiga nycklar till att det ska bli ett säkert förfarande vid larm.

– Vi som arbetsgivare har ju ett krav att säkerhetsställa att våra anställda kommer hem från jobbet, säger Magnus Bergman.

 

 

SCA grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. 1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. 2017 delades SCA koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity.