Vi förenklar din IT-vardag

Permascand valde GDM för ny väg ut på världsmarknaden

Permascand hade sex månader på sig att ta fram och sjösätta en ny IT-miljö. Lösningen kom från GDM som skapade en effektiv plattform med en snabb och säker väg ut på världsmarknaden.
– GDM lyssnade verkligen på vad just vi behövde, säger marknadschef Jan-Olof Strömberg.

 

Ljungaverk är en liten ort i Medelpad, nära Sveriges mittpunkt. Här ligger Permascands bas där merparten av de 130 anställda är samlade. Företaget tillverkar celler och elektroder för elektrokemisk industri, processutrustning i titan för subsea inom offshore-industrin samt vattenreningssystem. De verkar på en internationell marknad och omsätter cirka 300 miljoner kronor per år.

Länge ingick bolaget i en större koncern och därmed också i deras koncerngemensamma it-miljö som styrdes från utlandet. Sedan ett ägarbyte i november 2012 står bolaget på egna ben. Skiftet innebar att Permascand behövde bygga en egen IT-plattform, med ny programvara och ny infrastruktur.

– När vi gick över i ny ägo fick vi i princip starta från ett blankt papper. Vi hade en överenskommelse med den förra ägaren om att leva kvar i IT-miljön i sex månader för att på ett kontrollerat sätt migrera till vår nya miljö. Så det var den tidsfrist vi hade, berättar marknadschef Jan-Olof Strömberg.

Välgrundade idéer och tydlig prisbild från GDM Permascand sökte en IT-leverantör som kunde designa den nya lösningen, genomföra en säker och smärtfri implementering samt erbjuda fortsatta drift-, underhåll- och supporttjänster. GDM:s presentation utmärkte sig bland ett antal tänkbara aktörer.

– GDM:s representanter hade gjort sin hemläxa och var förberedda med välgrundade idéer om hur de ville lösa just vår specifika situation. De andra IT-företagen hade en redan färdig lösning som de ville applicera på våra problem – och alla andras, berättar Jan-Olof Strömberg.

Förslaget från GDM hade dessutom en tydlig prislapp som hamnade inom det uppsatta budgetspannet och var därför också ett ekonomiskt hållbart alternativ.

 

Nya system ett lyft för medarbetarna

Samarbetet satte igång direkt och under en intensiv helg våren 2013 var det dags för implementering. Övergången innebar bland annat att cirka 150 arbetsstationer samt ett antal servrar måste uppdateras med fysisk handpåläggning.

– Vi var cirka tio personer på plats när vi praktiskt taget skulle dra ur den gamla kontakten och sätta i den nya. Allt löpte på utan större avbrott och på måndagen var det mesta igång som det skulle igen, berättar ekonomichef Lars Bohman.

Permascand hade redan från början bestämt sig för en öppen attityd till moderna lösningar och valde Microsoft Office 365 efter GDM:s förslag. Den molnbaserade tjänsten erbjuder en kostnadseffektiv plattform för e-post, dokumenthantering och samarbete som medarbetarna har tillgång till oavsett var i världen de befinner sig.

 

Timmerväg ersatt med egen påfart till motorvägen

Permascand har främst internationella kunder och egna säljrepresentanter i Norge, Asien och Kanada. Tidigare var företaget beroende av en mycket begränsad internetförbindelse som gick via moderbolaget. Den nya bredbandskopplingen på 100 Mbit har blivit ett riktigt lyft. Möten mellan medarbetare på olika orter i världen kan enkelt hållas med videokonferensapplikationen Microsoft Lync.

– Det är en enorm skillnad i hastighet och kvalitet för oss nu. Man kan beskriva det som att vi förut hade en enfilig timmerväg ut till motorvägen. Nu har vi istället en egen, fin påfart direkt till motorvägen, säger Jan-Olof Strömberg.

 

”Vi valde rätt”

Permascand har anförtrott GDM både drift och support. Efter att ha arbetat i det nya systemet i ett år är företagsledningen mycket nöjd och redo att se över ytterligare utvecklingsmöjligheter för interna system.

– GDM gjorde ett gott intryck, var kreativa, flexibla och kom med nya idéer redan från början. Nu vet vi att vi valde rätt, säger ekonomichef Lars Bohman, som rekommenderar sin IT-leverantör till andra:

– GDM anpassar systemet efter kunden istället för att anpassa kunden efter ett redan befintligt system. Det är deras största styrka.