Vi förenklar din IT-vardag

CBG fokuserar på utveckling när GDM tar driftansvar dygnet runt

I takt med att verksamheten växte, fick översättningsföretaget CBG Konsult & Information AB ägna allt mer energi åt att övervaka servrar. När de valde att överlåta driftansvaret till GDM, frigjordes tid till att stärka den egna konkurrenskraften.

   – Idag känner vi ett annat lugn och kan fokusera på utveckling av vår kärnverksamhet, säger IT-chef Erik Bülow.

Svenska CBG är ett av världens ledande översättningsföretag med en 50-årig historia och global verksamhet. Koncernen har över 220 anställda på totalt nio kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Verksamheten växer och när allt mer tid och kraft gick till att sköta driften för IT-systemen, stod IT-avdelningen och hela företaget inför ett vägskäl.

– Vi hade vuxit från ett ganska litet center till att ha cirka 200 servrar som vi skulle hantera och administrera. Läget var ohållbart. Vi behövde antingen bygga en IT-funktion anpassad för mer storskalig drift eller köpa in den tjänsten, berättar IT-chef Erik Bülow.

 

Ständig beredskap med egen personal

Valet föll på att hitta en pålitlig partner som kunde axla ansvaret att hosta kritiska system, såväl CBG:s egna som deras kunders. GDM gick slutligen segrande ur upphandlingen. Förutom att kunskapen och prisbilden matchade kraven, fanns ytterligare styrkor som bidrog till beslutet.

– Jag hade fått rekommendationer av personer som jobbat med GDM. Dessutom kändes GDM som ett företag i rätt storlek. De var inte för stora så att vi riskerade att hanteras som en i mängden och inte heller för små. De har all den viktiga kompetens och beredskap som vi efterfrågar. Med GDM känner vi oss trygga i att vi får stort fokus och uppmärksamhet direkt när vi behöver det, säger Erik Bülow.

Att GDM sköter övervakning med egen personal dygnet runt, veckans alla dagar, hela året, var också en avgörande faktor för CBG.

– Många andra överlåter övervakningen till en annan part och har egen beredskap som kan ringas in, men då riskerar man ett tidskrävande ”katten på råttan, råttan på repet”-scenario när något händer. Hos GDM finns alltid en person på plats som i princip väntar på att något ska gå sönder och det tycker jag är smått unikt.

 

Stor omställning med känslig flytt

Flytten av servrarna från Stockholm till GDM:s bas i Sundsvall förbereddes minutiöst och genomfördes i början av år 2016. Att GDM hade referenser som gick i god för att liknande flyttar lyckats väl tidigare, stärkte CBG, som upplevde att det inte är helt lätt att gå från full kontroll till att överlåta ansvaret, både funktionellt och geografiskt.

– Det är en stor omställning att släppa ifrån sig den dagliga övervakningen och istället bli en beställare som kan ställa krav, konstaterar Erik Bülow.

Efter tester, riskidentfiering och gemensamma workshops var tiden för flytten inne.

– Det var väldigt känsligt med en flytt till en ny plattform och allt vad det innebär samtidigt som verksamheten måste löpa på. Vi kan inte stänga våra system i en månad för ostört göra klart allt, utan transitionen skedde i princip live och rullade under pågående produktion.

 

Problemlösning oavsett tid på dygnet

När allt gick enligt plan, kunde lugnet börja lägra sig på allvar hos CBG. Sedan våren 2016 sköter GDM drift och övervakning av infrastrukturens kritiska system på cirka 50 servrar, vilket innebär en betydande skillnad för IT-avdelningen.

– Våra slutanvändare märker nog ingen större skillnad, men hos oss på IT innebär det ett annat sätt att jobba och ett större lugn. Vi vet att någon tar itu med problemen oavsett vilken tid på dygnet de uppstår och även om GDM inte kan lösa dem på egen hand med det mandat vi gett dem, så vet vi att de slår larm till oss, säger Erik Bülow och fortsätter:

– För mig som ansvarig är det en stor lättnad att slippa gå med en ständig oro. Och istället för att rodda med infrastrukturen, som våra kunder ju bara förväntar sig ska fungera, kan vi fokusera på utveckling som stärker vår verksamhet.

 

Partnerskap med rak kommunikation

CBG ser långsiktigt på samarbetet med GDM. Intrimning och förbättringsarbete pågår kontinuerligt och avstämningar sker genom regelbundna driftmöten.

– Nu när hela plattformen rullar koncentrerar vi oss på att bli ännu stabilare, bättre, effektivare och vi ska göra det tillsammans med GDM. Vi har en ömsesidigt rak kommunikation som förenklar samarbetet. Jag har varit tydlig med att jag alltid kommer att säga som det är, och det gör de också. De är inte bara en leverantör, utan vår partner vilket gör att våra problem också är deras problem. IT-samarbetet har även skapat ytterligare trygghet för CBG:s kunder och blivit ett värdefullt bollplank för kommande beslut.

– Allt rör sig så fort inom IT. En sak kan vara het idag och imorgon kan det vara något helt annat som gäller. Det är svårt att sia om framtiden, men idag har vi en partner som vi vet klarar att hantera våra behov. Och när våra kunder ställer nya krav på oss, vet vi att GDM finns bara ett samtal bort. Nu behöver vi inte ta allt huvudbry på egen hand, säger Erik Bülow.