Vi förenklar din IT-vardag

”Det är en styrka att låta ett lokalt företag sköta vår Servicedesk”

Forest Products PC, FPPC, är lösningen som rationaliserat IT-driften hos SCA Forest Products.
– Nu räcker det att uppgradera på ett ställe så får 3 000 användare automatiskt den senaste versionen av programmen, säger Anders Samuelsson, IT-chef på SCA Graphic Sundsvall.

 

Den karaktäristiska lukten av flis blir tydligare ju längre in på området vid Ortvikens pappersbruk man kommer. Inne i kontorsdelen sitter IT-chefen Anders Samuelsson som är ansvarig för att de administrativa systemen kring alla SCA Graphic Sundsvalls fabriker fungerar. Inklusive systerbolagen SCA Skog, SCA Timber och SCA Transforest handlar det om närmare 3 000 PC-användare.

För att rationalisera IT-driften har SCA tagit fram en ny arbetsplattform för installation och underhåll av sina PC-arbetsplatser: Forest Products PC, FPPC. Systemet har installerats i datorer i Sverige och på säljkontoren utomlands.

– Våra användare har 150-200 olika programvaror vilket har krävt mycket manuell hantering. Nu installeras nya program på ett enda ställe och uppdateras sedan automatiskt i användarnas datorer, säger Anders Samuelsson.

Konsulter från GDM har spelat en nyckelroll i utvecklingen av systemet och utrullningen av den nya PCplattformen.

– GDM:s personal är lyhörd för förändringar. De lyssnar till vad vi vill göra och agerar professionellt. Det är också GDM som sköter den ServiceDesk som SCA:s PC-användare kontaktar när något krånglar.

– De hanterar omkring 2000 SCA-ärenden i månaden och det fungerar väldigt väl, säger Anders Samuelsson. Uppdraget för SCA växer i omfattning från år till år.

– Deras konsulter kommer in tidigare och tidigare i våra projekt och tar ett större ansvar, konstaterar Anders Samuelsson, som poängterar fördelarna med att anlita ett lokalt företag.

– Det blir ett smidigt samarbete och man kan snabbt dra ihop en styrka för ett möte, säger han. SCA har haft ett framgångsrikt samarbete med GDM ända sedan företaget startade 1992.

– GDM är kostnadseffektiva och samarbetet har varit jättebra under de här åren, säger Anders Samuelsson.

 

 

SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa och CTMP vid Östrands massafabrik, samt tidnings- och bestruket papper (LWC) vid Ortvikens pappersbruk. SCA Graphic Sundsvall ingår i SCAs affärsområde Forest Products.