Vi förenklar din IT-vardag

Flexiblare IT-miljö till lägre kostnad

Med marknadens senaste hybridlösning ger vi dig ett större och flexiblare utbud av kraftfulla IT-tjänster, till en optimerad kostnad. GDMs kapacitetstjänster gör att du kan fokusera på din verksamhets IT-behov och krav, utan att tänka på hur den bakomliggande tekniska infrastrukturen ser ut. Det sköter vi.

Baserat på verksamhetens behov skapar vi en anpassad lösning med en blandning av publika och privata molntjänster som ökar prestandan och flexibiliteten för dig. Man kan säga att du som kund köper kapacitet på kran. Skruva upp och ned flödet efter behov och betala bara för det du använder.

 

Kontakta oss för en flexibel IT-miljö, som är bättre och kostnadseffektivare än traditionella lösningar.

GDM erbjuder Qualified Multitenant Hoster

Läs om vårt erbjudande här.

 

image