Vi förenklar din IT-vardag

Med IT-Drift kan du vara lugn, dygnet runt

Vi tar ansvar för att ICT-infrastruktur, funktioner och applikationer fungerar. Dygnet runt.

Vi övervakar och hanterar avvikelser och driftstörningar av hårdvara, operativsystem och kritiska systemkomponenter. Om en incident skulle inträffa har vi beredskap att återställa utsatta tjänster och funktioner utan dröjsmål.

Processen ”IT Operations Control” utför dagliga rutinuppgifter som rör drift av ICT-infrastruktur och applikationer. Detta inkluderar schemaläggning, säkerhetskopiering och återställningsaktiviteter, utskriftshantering samt rutinunderhåll.

IT-Drift ansvarar också för ”Facilities Management”, vilket innebär att hantera den fysiska miljö där ICT-infrastrukturen är belägen med ström och kylning, åtkomsthantering och miljöövervakning.

Vill du ha lugn och ro? Kontakta oss för en enklare IT-vardag.

image