Vi förenklar din IT-vardag

Ta integritetsfrågor på allvar

Den 25e maj 2018 börjar den nya personuppgiftslagen att gälla. General Data Protection Regulation (GDPR) innebär ett ökat integritetsskydd och tar hänsyn till hur information hanteras i vårt moderna samhälle.

Alla företag kommer att behöva se över hur de behandlar information.
Kan ni avpersonifiera alla uppgifter om en kund och ta bort dennes existens från era servrar?

För våra kunder innebär GDPR två saker. En möjlighet att aktivt visa att de tar integritetsfrågor på allvar och kanske också genom detta öka sina marknadsandelar.

GDM är ett företag med hållbarhet som värdegrund och för oss innebär det att vi arbetar för att hjälpa våra kunder med bland annat integritetsfrågor, men framför allt för att underlätta omställningen till modern IT. Vi gör det bland annat genom att säkra att alla våra tjänster uppfyller kraven för GDPR. Detta omfattar förstärkning av kompetenser, genomgångar av personuppgiftslagring, registerutdrag, avtal och mycket mer. Vi arbetar också med internutbildning och workshops för att stärka hela organisationens medvetande kring GDPR.

 

GDPR-Compliant

Målet är att GDM ska bli GDPR-Compliant under ledning av vår diplomerade dataskyddsombud, Benny Sundholm från Gr8IT.

– Att det snart blir lagkrav på GDPR är en fantastisk möjlighet att se över integriteten, men det kommer också att innebära mycket jobb av väldigt kompetent personal. Förr i tiden var data och information inte lika komplex som den är idag och det var lättare att veta var man förvarade den. Nu kan man ganska snabbt avpersonifiera stora delar av en organisations servrar och tjänster, men GDPR innebär att man måste gräva på djupet. Allt kommer ner till en människas rätt till sin egen digitala information, säger Benny Sundholm.

 

Kontakta dataskyddsombud@gdm.se för frågor gällande GDPR.

image