Vi förenklar din IT-vardag

GDM och sponsring

Med visionen att vara Sveriges bästa leverantör av funktionell IT levererar vi IT-funktioner som gör livet enklare för våra kunder. Genom våra sponsringssamarbeten vill vi visa att vi bryr oss om frågor som gör livet enklare för människor som lever, verkar och bidrar till samhällsutvecklingen på våra verksamhetsorter.

Krav för att ta del av GDMs sponsring.

  • Organisationen ska dela GDMs värderingar om kvalitet, delaktighet, ödmjukhet och ett långsiktigt engagemang för verksamhetsortens bästa.
  • Organisationen ska stödja människor och livsmiljö i breda samhällsgrupper på våra verksamhetsorter.
  • Organisationen ska ha en välskött ekonomi.

Ett synligt och affärsmässigt sponsorsamarbete.

Sponsringen sker i samarbete med organisationer som upprättar ett samarbetsavtal med GDM där det tydligt framgår konkreta motprestationer i syfte att synliggöra vårt engagemang. Ett sponsringsavtal med GDM är ett affärsmässigt bindande åtagande med uppföljning i slutet av avtalsperioden.

Ansökan om sponsringsavtal.

Din skriftliga ansökan om sponsringsavtal skickar du till sponsring@gdm.se. Vi beslutar om sponsring i november månad för kommande kalenderår. Välkommen med din ansökan senast 1 november.

 

GDM_sponsring