Vi förenklar din IT-vardag

Nyheter

Avtal med Sundsvalls Kommun

2020-10-19

GDM har tecknat avtal med Sundsvalls kommun om övervakning och drift 24/7 av upp till 70 talet IT-system. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning ytterligare 1 år.

Permascand och GDM förlänger

2020-07-02

Permascand har, efter upphandling och konkurrensjämförelse, valt att på nytt teckna avtal med GDM som deras IT-partner i ytterligare 3år. Större delen av leveransen blir som tjänst och baseras [...]

GDM certifierade enligt ISO 27001

2020-06-30

GDM är nu certifierade enligt ISO 27001. En europeisk standard för informationssäkerhet. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel på att data hanteras på ett säkert och trovärdigt sät

GDMs åtgärder för att bemöta Coronapandemin

2020-03-25

Vi på GDM följer noga utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar löpande åtgärder för att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra [...]

Ny operativ chef på GDM

2020-02-07

GDM förstärker ledningsfunktionen och har anställt Fredrik Larsmarker i rollen som operativ chef och vice VD. Fredrik har en bakgrund som företagare och ledare inom bl.a. IT-utbildning, [...]

GDM på Sveriges topplista

2019-12-17

Återigen placerar sig GDM bland Sveriges 5 bästa IT bolag i Radar Ecosystem årliga kundundersökning. Denna gång i kategorin Verksamhetsnära.   Citat från Hans Werner, vd Radar: